Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

Αναζητώντας την χαμένη ψήφο

.......με την κάλπη  αμφορέα  της παρθένου κόρης Αθηνάς


Ψηφοθεσία....στο νησί των Φαιάκων
με την κάλπη στα χέρια της Αθηνάς
ομοία με κορασίδα παρθενία
δύοντος Ηλίου
να ερωτάται από τον ναυαγό Οδυσσέα:
Που είναι το παλάτι της βουλής
των Ηγήτορων Φαιάκων
ενός Αλκίνοου στον δρόμο των Ενάρετων ανθρώπων;
Δείξε μου τον Δρόμο!
Τήλοθεν...από πολύ μακριά έρχομαι....

....ἀλλ' ὅτε δὴ ἄρ' ἔμελλε πόλιν δύσεσθαι ἐραννήν,
ἔνθα οἱ ἀντεβόλησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
παρθενικῇ εἰκυῖα νεήνιδι κάλπιν ἐχούσῃ.
20
στῆ δὲ πρόσθ' αὐτοῦ· ὁ δ' ἀνείρετο δῖος Ὀδυσσεύς·

"ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέρος ἡγήσαιο
Ἀλκινόου, ὃς τοῖσδε μετ' ἀνθρώποισιν ἀνάσσει;
καὶ γὰρ ἐγὼ ξεῖνος ταλαπείριος ἐνθάδ' ἱκάνω
τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· τῶ οὔ τινα οἶδα
ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ ἔργα νέμονται."στο παλάτι του Αλκίνου


......δύοντος Ηλίου  ατενίζοντας τα  δένδρα του  Βασιλικού  Κήπου
'

2 σχόλια:

 1. Ατενίζοντας τα ευθαλή δένδρα του κήπου και τα αγλά δώρα του Αλκίνου Νου στις έδρες των ηγήνορων βουλευτών
  "ἔνθα δὲ Φαιήκων ἡγήτορες ἑδριόωντο" 98

  Αχλαδιές,μηλιές,ροδιές,συκιές ελιές,αμπέλια, θάλλουσες πρασιές και δύο κρήνες ... προς τον δρόμο δόμον υψηλόν των εδρευόντων πολιτών,
  όλο τον χρόνο να καρπίζουν και ποτέ να μην απολείπει ο καρπός τους
  πνέοντος Ζεφύρου.

  η Οδύσσειας
  ἔργα τ' ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλάς.

  ἔκτοσθεν δ' αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι θυράων  τετράγυος· περὶ δ' ἕρκος ἐλήλαται ἀμφοτέρωθεν.

  ἔνθα δὲ δένδρεα μακρὰ πεφύκασι τηλεθάοντα,

  ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι

  συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι.

  τάων οὔ ποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ' ἀπολείπει

  χείματος οὐδὲ θέρευς, ἐπετήσιος· ἀλλὰ μάλ' αἰεὶ

  ζεφυρίη πνείουσα τὰ μὲν φύει, ἄλλα δὲ πέσσει.

  ὄγχνη ἐπ' ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ' ἐπὶ μήλῳ, 120

  αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ' ἐπὶ σύκῳ.

  ἔνθα δέ οἱ πολύκαρπος ἀλῳὴ ἐῤῥίζωται,

  τῆς ἕτερον μέν θ' εἱλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ

  τέρσεται ἠελίῳ, ἑτέρας δ' ἄρα τε τρυγόωσιν,

  ἄλλας δὲ τραπέουσι· πάροιθε δέ τ' ὄμφακές εἰσιν

  ἄνθος ἀφιεῖσαι, ἕτεραι δ' ὑποπερκάζουσιν.

  ἔνθα δὲ κοσμηταὶ πρασιαὶ παρὰ νείατον ὄρχον

  παντοῖαι πεφύασιν, ἐπηετανὸν γανόωσαι.

  ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ' ἀνὰ κῆπον ἅπαντα

  σκίδναται, ἡ δ' ἑτέρωθεν ὑπ' αὐλῆς οὐδὸν ἵησι 130

  πρὸς δόμον ὑψηλόν, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται.

  τοῖ' ἄρ' ἐν Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αναζητώντας τον δρόμο
  για την Ιθάκη
  με γερά σκαριά πλοία
  δεντρίτες του νου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή