Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Αναζητώντας μια εντυπωσιακή μεταστροφή

Εικόνα
Ἐντυπωσιακή μεταστροφή
Παρά ταῦτα καί εἰς πεῖσμα τῶν τελευταίων ἑστιῶν
ἀντιδράσεως, πρέπει νά ὁμολογήσουμε ὅτι ἔχει ἀρχίσει νά
παρατηρεῖται καί ἐντός τῆς Ἑλλάδος μία πηγαία, ἐνδιαφέρουσα
μεταστροφή. Ἀξιοσημείωτο εἶναι τό γεγονός, ὅτι πολλοί ὥριμοι
νέοι δέν ἐπιѳυμοῦν νά κάνουν χρῆσι τῶν βαπτιστικῶν τους
ὀνομάτων, λόγω τοῦ ὅτι ἔχουν συνειδητοποιήσει τώρα, ὅτι λάѳος
ὄνομα τούς ἔδωσαν (ξενόφερτο ἤ ἄλλο πού δέν τούς ἐκφράζει),
ἀφοῦ δέν τούς ἐρώτησαν (οὔτε ἦταν δυνατόν νά τούς ἐρωτήσουν
ἄλλωστε), ὅταν τούς ἐβάπτιζαν.
Στόν στενό κοινωνικό μας κύκλο γνωρίζουμε ἕνδεκα πρός
τό παρόν νέα παιδιά, πού χρησιμοποιοῦν σέ ὅλες τίς σχέσεις καί τίς
ἐκδηλώσεις τους τά νέα ὀνόματα πού ἔχουν ἐπιλέξει καί πού εἶναι
τά Ἀριάδνη, Ἀρτεμισία, Δημόφιλος, Διογένης, Ἓλλην, Ἐριν(ν)ύς,
Ἠλεκτρύων, Ἡλιοκλῆς, Πελασγός, Χάρων καί Ὠρίων!
Γνωστός ἐξ ἄλλου συμπολίτης, νέος σχετικῶς τήν ἡλικία καί
πνευματικῶς καλλιεργημένος, πού διαμένει μονίμως μακρυά ἀπό
τήν γενέτειρά του, σέ πρόσφατη συνάντησί μας ἐδήλωσε μέ ἔκδηλη
ἱκανοποίησι ἐνώπιον καί ἄλλων, ὅτι ἀπό τινος χρόνου
46
χρησιμοποιεῖ τό νέο του ὄνομα, πού εἶναι ἀρχαιοελληνικό τῆς
προτιμήσεώς του, ἀφοῦ δέν μποροῦσε πλέον νά συμβιβασѳῆ μέ τήν
ἰδέα, ὅτι ἀπό τήν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς του ἦταν φορέας ξενικῆς
προελεύσεως ὀνόματος.
Ἀναφερόμενοι στήν περίπτωσι τοῦ φίλου συμπολίτου,
μεταφέρουμε ἐδῶ (ἀμέσως κατωτέρω) σέ ἔμμετρη καί πιστή κατά τό
δυνατόν ἀπόδοσι, ὅσα ὁ ἴδιος εἶχε αἰσѳανѳῆ τήν ἀνάγκη νά ἐκѳέση
πρός φίλους του παλιούς καί μή.
Τό νέο μου ὄνομα
Τό ὄνομά μου εἶναι Ζαχαρίας,
αὐτό μοῦ δώσανε οἱ δικοί μου ἕναν καιρό,
μή ξέροντας κι’ αὐτοί πώς εἶναι ξένο,
φερμένο ἀπ’ ἄλλον τόπο μακρυνό.
Ἀργά, στήν ὡριμότητά μου τώρα
τό νοιώѳω ἄσχετο καί βάρος στήν ѱυχή˙
νά τό διαγράѱω ѳέλω, νά τ’ ἀλλάξω
καί νά ξεπλύνω ἔτσι τήν ντροπή.
47
Τό εὐγενές τῶν προπατόρων αἷμα
δέν ζητιανεύει τίτλους, δέν εἶναι φτωχό
κι’ οὔτε στή φύση του ταιριάζουν μείξεις
μέ ὅ,τι τυχαῑο, ἄχρωμο, ρηχό.
Ξεχνῶ λοιπόν πῶς ἐλεγόμουν πρῶτα,
ѳά εἶμαι ὁ Ἕκτωρ ἀπό τούτη τή στιγμή,
ὄνομα, δῶρο μου στόν ἑαυτό μου,
χαρά, τιμή μου, διάκριση τρανή.

Χαρίλαος Δημητρακόπουλος "ΜΕ ΠΛΑΣΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ".

Με πλαστή ταυτότητα;
ΌΧΙ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου